Správce osobních údajů

Společnost Fitness Foodie s.r.o.

Sídlem: Nad Vršovskou horou 88/4, Michle, 101 00 Praha 10

IČ: 09769625

Email: info@fitmeal

Telefon: +420 771 191 800


Návštěvou webových stránek nebo zadáním objednávky, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jako správce údajů rozhodujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a s použitím jakých prostředků.

S případnými otázkami o ochraně osobních údajů se můžete rovněž kdykoliv obracet na e-mailovou adrese info@fitmeal.cz


Zásady ochrany osobních údajů

Chcete-li omezit rozsah informací (osobních údajů), které o sobě poskytujete, můžete přijmout následující opatření:

Cookies: Ve svém webovém prohlížeči můžete instalovat doplňky, které blokují cookies.

Reklama: Pokud od nás nechcete dostávat informační e-maily, lze odběr kdykoliv zrušit.


Zákonná práva

Máte právo na informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme a jak tyto údaje zpracováváme.

Pokud zjistíte, že jsou uložené údaje nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Můžete požádat o vymazání údajů, které o vás uchováváme.

Nechcete-li svoje osobní údaje vymazat, ale nepřejete si, abychom je dále zpracovávali, můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budeme vaše údaje archivovat a do našich provozních systémů je znovu začleníme, pokud si to budete přát. Po dobu, kdy je zpracování omezeno, nemůžete používat naše služby, protože při jejich používání budeme vaše osobní údaje opět zpracovávat.

Můžete požádat, abychom vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o vás uchováváme.

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje i námitku proti zpracování údajů, které zpracováváme bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete kdykoliv vznést námitku proti tomu, že dostáváte další informační e-maily. Pokud nesouhlasíte s některým z našich účelů zpracování na základě našeho oprávněného zájmu nebo pokud proti němu chcete vznést námitku, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku proti zpracování. V takovém případě zašlete e-mail na výše uvedenou adresu.

Osobní údaje rovněž zpracováváme v souvislosti s algoritmy, které mají zjednodušit naše procesy. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí vycházejících výhradně z automatizovaného zpracování. Pokud se domníváte, že jsme vám neoprávněně odmítli přístup, můžete se na nás vždy obrátit na naši e-mailovou adresu. Případ následně zvlášť posoudíme a rozhodneme zvlášť o každém případu.


Zpracovávané osobní údaje

Kontaktní údaje: Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ

Když nás kontaktujete, shromažďujeme tyto údaje, protože potřebujeme vědět, s kým hovoříme a o čem hovoříme, abychom vám mohli pomáhat s vyřešením problému, kvůli kterému jste nás kontaktovali. Uvedené platí i v případech, že zanecháte komentář na sociálních sítích.

Váš telefonní hovor může být monitorován a nahráván za účelem zajištění kvality a řádného fungování našich služeb. Záznamy mohou být uchovány až šest měsíců pouze pro interní potřeby.

Lokalizační údaje: Adresa, PSČ, město, stát

Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli doručovat vaše objednávky.

Komunikační údaje: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo

Chcete-li od nás dostávat informační e-maily, SMS zprávy, potřebujeme k zasílání zpráv určité informace. Tato kategorie osobních údajů rovněž slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat například v případě, že produkt nelze doručit a chceme vám namísto toho nabídnout jinou možnost.

Platební údaje: Způsob platby

Tyto informace potřebujeme, abychom mohli sledovat vaše platby a přiřadit je k vámi zadaným objednávkám. V závislosti na platební metodě, kterou zvolíte v rámci vaší objednávky, v některých případech sdílíme vaše údaje s poskytovatelem této platební metody.

Dodací údaje: Jméno, dodací adresa, telefonní číslo, identifikační číslo zákazníka

V souladu se zásadou minimalizace údajů poskytujeme našim řidičům pouze informace, které od vás potřebují pro přípravu a doručení vaší objednávky.


Účely zpracování osobních údajů

aše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s právními požadavky. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše osobní údaje pouze v případě, že je to v souladu s právními předpisy a můžete důvodně očekávat, že dojde ke zpracování takových údajů. Pokud při posuzování dojdeme k závěru, že zpracování nelze důvodně očekávat, provádíme zpracování pouze s vaším výslovným souhlasem.


Předávání údajů řidičům

K doručování používáme různé řidiče. Může se jednat o stálé zaměstnance, externí pracovníky nebo třetí strany, které nám poskytují řidiče na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při doručování našich objednávek. Ve všech těchto případech zasíláme vaše osobní údaje řidičům, aby mohli vaši objednávku rychle doručit.

Kategorie osobních údajů: Dodací údaje

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy


Reklama a marketing, přímý marketing

Informační e-maily

Pokud nám při nákupu zboží nebo služeb sdělíte svoji e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat vám prostřednictvím e-mailu pravidelné obchodní sdělení a nabídky zboží nebo služeb z naší nabídky. Liší se nejen obsah našich informačních bulletinů (tzv. newsletterů), ale i technologie a kritéria, která používáme k vytvoření našich informačních bulletinů a rozdělení zákazníků do skupin. Používáme různé informace z vaší historie objednávek a dodací adresy. Jedná se o profilování, při kterém automaticky zpracováváme vaše osobní údaje. Zařazení do konkrétní skupiny zákazníků pro vás může mít právní účinek nebo pro vás může mít jiný významný dopad, kdy dostáváte určité informační bulletiny a nejste zahrnuti do jiných kampaní. Pokud na vás má automatizované rozhodování negativní dopad a vy s tím nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat na naší e-mailové adrese. V tomto případě individuálně posoudíme okolnosti vašeho případu.

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje, Lokalizační údaje, Informace o objednávkách

Právní základ: Zpracování údajů v této souvislosti probíhá výhradně na základě našeho oprávněného zájmu, pokud jde o personalizovanou přímou reklamu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste hned zpočátku vznesli námitku proti používání své e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mailovou zprávu zasílat. Námitku proti používání své e-mailové adresy pro výše uvedené reklamní účely můžete s účinností do budoucna vznést kdykoliv tak, že uvedené oznámíte. V souvislosti s tím vám vznikají pouze náklady na zajištění přenosu informací podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky ihned vaši e-mailovou adresu přestaneme pro reklamní účely používat.

SMS zprávy

Kromě jiných způsobů nadále používáme SMS zprávy, abychom vás informovali o nových akčních nabídkách ve vaší oblasti. SMS zprávy od nás budete dostávat pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. V takovém případě nám zašlete e-mailovou zprávu na výše uvedenou adresu. Přihlášení k zasílání SMS zpráv i zrušení jejich zasílání je pro vás bezplatné.

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje, Informace o objednávkách

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas

Cílení (targeting)

Cílení v zásadě znamená přepínání a vypínání reklamních bannerů na webových stránkách přizpůsobených určitým cílovým skupinám. Cílem je zobrazit uživateli a potenciálnímu zákazníkovi co nejatraktivnější bannery co nejindividuálněji. Nejprve určíme cílovou skupinu a následně dáme našim poskytovatelům služeb za úkol zobrazovat naši reklamu určené cílové skupině. Žádné osobní údaje v této souvislosti nezpracováváme, protože uvedené je od počátku prováděno anonymně. Pro lepší vymezení cílové skupiny rozdělujeme různé druhy zákazníků do segmentů a umisťujeme reklamy na různých portálech.

Retargeting

Pokud jste již navštívili naše webové stránky tyto informace uchováváme prostřednictvím souborů cookies. Retargeting můžete deaktivovat instalací příslušných doplňků ve vašem webovém prohlížeči. Dále můžete a měli byste rovněž pravidelně mazat soubory cookie uložené v prohlížeči, který používáte.

Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněný zájem. Naším oprávněným zájmem je výše popsaný účel.

Cookies

Aby návštěva našich webových stránek nebo aplikace byla co nejlákavější a aby bylo možné používat určité funkce, využíváme na různých stránkách tzv. cookies. Některé námi používané soubory jsou vymazány po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. cookies relace). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo našim přidruženým společnostem rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie a mohli individuálně v jednotlivých případech nebo obecně rozhodovat o schválení nebo odmítnutí jejich uložení. Odmítnete-li soubory cookie, může to vést k omezení funkčnosti našich webových stránek nebo aplikace. Pokud nechcete, abychom shromažďovali a analyzovali informace o vaší návštěvě, můžete do budoucna kdykoliv vyjádřit nesouhlas s jejich používáním. Pokud chcete tento nesouhlas vyjádřit, kontaktujte nás za použití výše uvedených kontaktních údajů. Vaše žádost bude technicky vyřešena tak, že ve vašem prohlížeči bude uloženo cookie odhlášení. Tento soubor cookie slouží výhradně k zohlednění vámi vyjádřeného nesouhlasu. Upozorňujeme, že z technických důvodů lze cookie odhlášení používat pouze pro prohlížeč, ze kterého byl soubor cookie vytvořen. Jestliže soubory cookie vymažete nebo jestliže používáte jiný prohlížeč nebo zařízení, je potřeba znovu vyjádřit nesouhlas s používáním cookies.

Spolupráce při zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nikdy nedáváme neoprávněným třetím stranám. Při výkonu naší činnosti však využíváme služeb vybraných poskytovatelů a služeb, kterým poskytujeme omezený a přísně monitorovaný přístup k některým našim údajům.

K běžnému zpracování údajů používáme různé zpracovatele údajů. Ti zpracovávají vaše osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími z článku 28 GDPR pouze podle našich pokynů a nemají na tyto údaje žádný nárok. Naše zpracovatele rovněž monitorujeme a používáme pouze ty, kteří splňují naše vysoké standardy.

Spolupracujeme s třetími stranami, kterým rovněž předáváme vaše osobní údaje, ale kteří nejsou vázáni našimi pokyny. Jedná se například o naše poradce, právní poradce nebo daňové poradce, kteří od nás obdrží vaše osobní údaje na základě smlouvy a zpracovávají vaše osobní údaje z právních důvodů nebo za účelem ochrany našich vlastních zájmů. Vaše osobní údaje za žádných okolností neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám. K ničemu takovému nikdy nedojde bez vašeho výslovného souhlasu.

Sociální sítě

Máme profily na různých platformách sociálních médií, kde inzerujeme naše produkty a jsme v kontaktu se zákazníky. Vzhledem k tomu, že tyto profily provozujeme na platformách třetích stran, při každé vaší návštěvě těchto kanálů na sociálních sítích provozovatelé o vás shromažďují různé osobní údaje.

My a příslušní provozovatelé platforem sociálních médií vystupujeme jako společní správci. Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci.

Neseme odpovědnost za veškeré interakce na našich vlastních stránkách. Sami provozovatelé platforem sociálních médií jsou správci údajů pro obecné interakce a interakce mimo naše stránky.


Uchovávání dat

Vaše osobní údaje obecně vymazáváme po té, co splní příslušný účel. Platí různá pravidla pro vymazání údajů v závislosti na účelu zpracování. Vaše osobní údaje vymažeme na vaši žádost. Proto i přes vaši žádost o vymazání vašich osobních údajů můžeme kvůli právním předpisům nadále některé z uložených údajů uchovávat. V tomto případě však omezíme další zpracování údajů.

Dále vaše osobní údaje uchováme, pokud jsme k tomu oprávněni v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR. To platí zejména v případě, že vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Právo na změnu

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit v souladu s právními předpisy. O případných významných změnách, jako jsou změny účelu nebo nové účely zpracování, vás budeme informovat.