Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, internetovým portálem fitmeal.cz, a kupujícím, zákazníkem internetového portálu fitmeal.cz.

Podrobnosti o prodávajícím:

  • Fitness Foodie s.r.o.
  • IČ: 09769625
  • DIČ: CZ09769625
  • náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha
  • Prodávající je plátcem DPH.
  • E-mail:

Uzavření kupní smlouvy

Nákup probíhá výběrem požadovaného programu (zboží), registrací a následnou platbou. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

K uzavření kupní smlouvy dochází v momentu zaplacení dané objednávky. Prodávající se po zaplacení objednávky kupujícím zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu objednávky.

Objednávka a údaje

Kupující je v rámci objednávky Programu povinen pravdivě a úplně informovat Prodávajícího o všech svých zdravotních omezeních či jiných komplikacích, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.).

Kupující bere na vědomí, že uvedení nepravdivých či zkreslených údajů v rámci objednávky Programu, popř. též nedodržování stravovacích doporučení, může dojít k negativnímu ovlivnění požadovaných výsledků. Kupující bere na vědomí, že Prodávající sestavuje požadovaný Program dle svého.

Platba a kredit

Kupující má možnost vybrat následující způsoby platby:

Převodem na účet - platba na bankovní účet číslo - 7711918004/5500

Platební kartou online - online platba přes platební bránu Stripe se zabezpečením 3D Secure. Brána podporuje všechny běžné platební karty

Platební kartou či hotově řidiči - možnost platby přes platební terminál či v hotovosti řidiči. Zákazník bere na vědomí, že zboží obdrží až po uskutečnění platby.

Po každé objednávce, v okamžiku přijetí platby za zboží, obdrží zákazník bonusový kredit na svůj účet v celkové výši 5% ze zaplacené ceny. Příklad: Zákazník zaplatí za zboží 10 000 Kč a z této částky obdrží kredit 500 Kč jako odměnu za nákup. Kredit mu bude odečten automaticky z další objednávky na portálu fitmeal.cz. Tento kredit není možné směnit za peníze.

Doručení po Praze a okolí

Doručení po Praze a přilehlých městských částech je zdarma ve vybraném časovém okně (9-17h nebo 17-22h).

Pokud chce kupující změnit doručovací adresu nebo doručovací okno, musí dát vědět prodávajícímu o změně adresy (doručovacího okna) minimálně 24 hodin před očekávaným doručením.

Rozvoz do okolí Prahy je zpoplatněn 99 Kč s DPH. Pro rozvoz mimo Prahu je povinen kupující informovat prodávajícího předtím, než vytvoří objednávku.

Příprava a trvanlivost

Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího v souladu s nabídkou produktů prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na: této stránce

Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a bude informovat Kupujícího o složení jídel, jeho nutričních hodnotách a data spotřeby. Tyto informace jsou součástí etikety na Zboží.

Prodávající dodá Zboží na místo určení dle dohody s Kupujícím. Závazek Prodávajícího dodat objednané Zboží je splněn okamžikem dodání Zboží na Kupujícím určené místo, popř. k rukám Kupujícím určené osoby. Po doručení Zboží v souladu s takovým pokynem Kupujícího nenese Prodávající za Zboží dále odpovědnost.

U Předplatného není Prodávající povinen začít s výrobou objednaného Zboží, dokud nebude uhrazena celá Kupní cena.

Změna či storno programu

Prodávající uplatňuje tři možné řešení změny či storna objednávky:

  • a) Prodávající prodlouží stávající objednávku o počet zrušených dnů.
  • b) Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za změněné nebo odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který pak může použít na úhradu jiného Zboží. Platnost kreditu je 6 měsíců.
  • c) Pokud Kupující nevyužije ani jednu z možností a) nebo b), má možnost Kupující žádat o vrácení zbylé částky kupní ceny za Zboží (storno): částka bude ponížena o storno poplatek 1000 Kč s DPH a následně se zruší i bonusový kredit.

Na zbylou část kupní ceny poníženou o výše uvedené storno, bude Kupujícímu vystaven dobropis, který bude zaslán na bankovní účet Kupujícího po předchozí komunikaci na emailu . Lhůta pro vrácení zbylé částky kupní ceny je 30 dnů od zaslání bankovního účtu.

Mimosoudní urovnání sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Fitness foodie s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Fitness Foodie s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to e-mailem na .